COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Informaţii referitoare la Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor a Municipiului Bucureşti:

Componenta Secretariat Tehnic

Tirliman Ileta – tirliman.ileta@mmanpis.ro

Meirosu Anca – meirosu.anca@mmanpis.ro

 

Date de contact:

-Telefon: 021 3153037

-e-mail: stb@mmanpis.ro

 

 

Taxa de autorizare de cursuri se achită în contul: RO71TREZ7015032XXX011442

Beneficiar:Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, cod fiscal 24735085

Adresă: Str. Ion Câmpineanu, nr.20, sector 1

Taxa de autorizare: 4160 RON reprezentând „taxă autorizare ___________” (se va trece denumirea cursului)

 

 

LEGISLAŢIE

privind formarea profesională a adulţilor, republicată – MO nr. 110 din 13 februarie 2014;

pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor – MO nr.346/2003;

din 8 februarie 2017 privind aprobarea tarifelor pentru plata membrilor comisiilor de autorizare sau, după caz, a supleanţilor acestora, a evaluatorilor de furnizori şi programe de formare profesională şi a specialiştilor pe domenii ocupaţionale din afara furnizorului de formare profesională desemnaţi în comisiile de examinare

pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor – MO nr.774/2003;

pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor – MO nr.774/2003;

privind aprobarea organizării de programe de formare profesională pentru dobândirea de competenţe în ocupaţiile pentru care nu există standarde ocupaţionale- MO nr.128/2004;

privind nominalizarea specialistilor in comisia de examinare pentru „proiectant sisteme de securitate”, „inginer sisteme de securitate” si „tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control si acces”

cu privire la etapele a programelor de formare profesionala intr-un judet/Bucuresti si desfasurate pe teritoriul altui judet/Municipiul Bucuresti

privind modificarea anexei 1 a instructiunii nr. 3/27.10.2017