Atribuțiile și responsabilitățile Directorului Executiv al A.P.I.S.M.B.

Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti (A.P.I.S.M.B.) este condusă de un director executiv, funcţie publică de conducere, numit prin decizia Directorului General al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, în condiţiile legii.

În exercitarea atribuţiilor sale, directorul executiv emite decizii.

Directorul executiv al A.P.I.S.M.B. este ordonator terţiar de credite

Directorul executiv al A.P.I.S.M.B. poate delega atribuţii personalului din subordine, în condiţiile legii.