ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Lista informaţiilor de interes public

 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
 • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autoritaţii sau instituţiei publice;
 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 • Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice respective: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 • Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 • Programele şi strategiile proprii;
 • Lista cuprinzând documentele de interes public;
 • Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

 

LISTA  CUPRINZÂND  DOCUMENTELE  DE INTERES PUBLIC

 • Actele normative care reglementeză organizarea și funcționarea Agenției pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti (APISMB);
 • Structura organizatorică a APISMB;
 • Programul de funcționare;
 • Programul de audiențe al APISMB;
 • Conducerea APISMB;
 • Date de contact APISMB;
 • Buget din toate sursele de venituri;
 • Bilanțuri contabile;
 • Plăți efectuate de APISMB;
 • Veniturile salariale ale personalului APISMB;
 • Achiziții publice;
 • Declarațiile de avere și interese ale personalului APISMB;
 • Actele normative din domeniul de activitate al APISMB;
 • Anunţurile privind organizarea, potrivit legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul APISMB, precum şi condiţiile de participare şi cerinţele specifice;
 • Materiale de sinteză privind activitatea APISMB;
 • Materiale informative editate de APISMB;
 • Comunicate de presă;
 • Raportul anual de activitate al APISMB.

 


FORMULAR ONLINE SOLICITARE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC


 

Persoana responsabilă pentru accesul la informații de interes public:

Ciobanu Mariana, manager public – Compartimentul Manager public

Date de contact: E-mail: apismb@mmanpis.ro , Telefon: 021-3168.415